Privacy Statement

Inleiding
De bescherming van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website is voor Outfox B.V. van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u zich als bezoeker registreert op deze website of op enige andere wijze contact heeft met Outfox B.V., legt Outfox B.V. gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de taken waarvoor de website is bedoeld.

Derden
Outfox B.V. zal uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen.

Surfgedrag
Op de website van Outfox B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website en de informatie te optimaliseren. Zo kan Outfox B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat, over de wijze waarop u de website gebruikt. De website instrueert de webbrowser (zoals Internet Explorer of Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Links naar andere websites
Op de site van Outfox B.V. treft u een aantal links aan naar andere websites. Outfox B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Outfox B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Outfox B.V..

Opmerkingen en/of vragen
Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog opmerkingen en/of vragen hebben dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@outfox.nl